Main menu:

Sök

Fokusfrågor

Information

Arkiv

Samiska nyheter

Sametingspartiet Álbmut har årsmöte i Linköping

Tid: söndag 11 maj 2014, kl. 1000

Plats: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32,

582 28 LINKÖPING

Info: 070-590 47 90


Reflektioner inför Sametingets dialog med staten om framtidens politik

Tankar inför Sametingets dialog med staten om framtidens politik går att läsa under kategorin “dokument” med rubriken “Sametingets dialog med staten”

Rapport från Sametingets plenum i Umeå 17 – 19 februari 2014


Sametinget har haft plenum i Umeå under v 8. Plenumsförhandlingarna började med ärenden som Budget 2014, Årsredovisning 2013, Budgetunderlag 2015 – 2017. Dessa ärenden gick relativt smärtfritt att besluta om.
Men det är några frågor som jag tänkte beskriva lite närmare.

Läs mer »

Landsbygdsministerns tal i Jokkmokk 28 augusti 2013

Det går att se och höra Eskil Erlandssons tal i Jokkmokk den 28 augusti. Talet går att hitta under “länkar” och finns ca 40 minuter in på sändningen.

Reflektioner efter Landsbygdsministerns historiska tal i Jokkmokk 28 augusti 2013

Det har nu gått en månad sedan Landsbygdsminister Eskil Erlandsson hade sitt historiska tal i samband med Sametingets öppnande i Jokkmokk den 28 augusti 2013. 

I talet bekräftade han att samerna är erkända som ett folk, är nämnda i regeringsformen och har en folkrättslig ställning med rätt till självbestämmande. Läs mer »

Rapport från Sametingets plenum i Jokkmokk 26-28 augusti 2013

Sametinget har haft plenum i Jokkmokk under v 35. Innan valet av sametingets ordförande, styrelsens ordförande, sametingets styrelse, rennäringsnämnd, näringsnämnd och språknämnd skedde förhandlingar mellan de olika partierna om valteknisk samverkan, dvs. vilka partier som skulle samarbeta med varandra för att få så många mandat som möjligt när man genom proportionella val skulle välja styrelse och nämnder. Läs mer »

Skrivelse till Landsbygdsdepartementet

Skrivelsen till Landsbygdsdepartementet går att läsa i sin helhet under länkar “Skrivelse till regeringen”

HD dom Nordmaling

Högsta Domstolens dom i Nordmalingsmålet finns nu under “länkar”. Här kan man läsa till vems förmån renskötselrätten gäller och samebyns uppgift. För att lättare hitta i texten hänvisas till vissa sidor i domen nedan..

Läs mer »

Siidajuogus skrivelse

Siidajuogus skrivelse om ny samepolitik finns att läsa under “Dokument”

Albmuts Valprogram

Albmuts Valprogram finns att läsa under “Dokument”

© 2009 Samiska folket arbetar för din urfolksrätt - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in
Powered by WordPress - Theme design by Andreas Viklund